اطلاعات اساتید

mahnazkhalili970@yahoo.com

استاد مهناز خلیلی

استاد مهناز خلیلی
متولد 1348
کارشناس ارشدروانشناسی
فارغ التحصیل رشته شخصیت شناسی براساس مدل مایرز - بریگز (MBTI) و رفتارشناسی بر اساس مدل مولتون مارستون (DISC)از انستیتو cpp
پژوهشگر، روانشناسی شخصیت
مدرس، مربی رشد فردی
نویسنده مراقبه روزانه در 360 روز

 

دوره های استاد

شخصیت شناسی به روش MBTI (پکیج آموزشی تصویری)

1,380,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

دوره شخصیت بانفوذ DISC

10 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NF

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SP

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NT

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SJ

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست - قوانین موفقیت و بازی پول

536,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست - قوانین بهره وری و ریسک پذیری

514,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست -قوانین ارتعاش درمانی

194,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست -قوانین کمال گرایی

558,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

کلاس شخصیت شناسی

2,500,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست شکوفائی روان

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی