اطلاعات اساتید

mahnazkhalili970@yahoo.com

استاد مهناز خلیلی

استاد مهناز خلیلی
متولد 1348
کارشناس ارشدروانشناسی
فارغ التحصیل رشته شخصیت شناسی براساس مدل مایرز - بریگز (MBTI) و رفتارشناسی بر اساس مدل مولتون مارستون (DISC)از انستیتو cpp
پژوهشگر، روانشناسی شخصیت
مدرس، مربی رشد فردی
نویسنده مراقبه روزانه در 360 روز

 

دوره های استاد

تست شخصیت شناسی خود به روش MBTI

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

شخصیت شناسی به روش MBTI (پکیج آموزشی تصویری)

2,480,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

دوره شخصیت بانفوذ DISC

10 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NF

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SP

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NT

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SJ

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

دوره ذهن نامحدود Limitless

2,500,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست - قوانین موفقیت و بازی پول

536,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست - قوانین بهره وری و ریسک پذیری

514,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست -قوانین ارتعاش درمانی

194,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست -قوانین کمال گرایی

558,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

کلاس شخصیت شناسی

2,500,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

پادکست شکوفائی روان

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

تست شخصیت وابسته

150,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

تیپ شخصیتی پولساز شما کدام است ؟

00 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره منفی گرایی وبدبینی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره نقص و شرم و رهایی از تله بی ارزشی

500,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره معیارهای سرسختانه یا کمال گرایی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره استحقاق و خودبزرگ بینی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره طرد و رها شدگی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره تنبیه و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره ایثار و از خودگذشتگی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره شکست و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره وابستگی و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره اطاعت و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

طرحواره آسیب پذیری به ضررو بیماری

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی