آخرین دوره ها

آموزش انتخاب شریک تجاری

150,000 تومان

استاد امیرصادقی

  • پکیجهای آموزشی

آموزش صفر تا صد قراردادها

1,200,000 تومان

استاد امیرصادقی

  • پکیجهای آموزشی

آموزش نکات کلیدی طراحی کسب وکار

590,000 تومان

استاد امیرصادقی

  • پکیجهای آموزشی

آموزش اسناد تجاری (چک وسفته )

690,000 تومان

استاد امیرصادقی

  • پکیجهای آموزشی

آموزش آشنایی با انواع شرکتها

690,000 تومان

استاد امیرصادقی

  • پکیجهای آموزشی

فیلتر قیمت

دسته بندی