اطلاعات اساتید

a.rezaei59@yahoo.com

استادعباس رضائی

 استاد عباس رضائی متولد سال ۱۳۳۷
 لیسانس حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی( MBA )
 کارشناس ارشد حسابرسی و حسابداری
 مدرس در حوزه  امور مالی و بازارهای سرمایه
 مدیرعامل و کارآفرین شرکت بزرگ پارس پاکان  با  ۷۵۰۰ نفر پرسنل اجرائی
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 عضو هیئت های  حل اختلاف مالیاتی وزارت دارایی
 عضو هیئت های تشخیص وحل اختلاف اداره کار
 مشاور مالی و بازار سرمایه در  ایران و تورنتو کانادا
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی شرکت صنعتی کابین فلز
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی شرکت نجات ماشین 
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی شرکت نوین نما
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی شرکت مهندسی آروان
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی شرکت تولیدی موکت پردیس
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی گروه صنعتی هیمالیا 
 مشاور اداری و مالی ومنابع انسانی شرکت دامداری استله کنار

 

دوره های استاد