75464812-0ece-4494-93bb-cb1d8d8f9be8.jpg

قرارداد فروش و نصب تجهیزات

قرارداد فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات چه کاربردی دارد؟

قرارداد فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات به گونه‌ای تنظیم شده است که می‌تواند برای نصب انواع تجهیزات مورد نیاز شرکت اعم از دوربین مدار بسته، آسانسور، سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

چه مواردی در این قرارداد پیش بینی شده است؟
این قرارداد حاوی 4 موضوع می باشد:

    1-خرید دستگاه مورد نظر
    2-نصب
    3-راه‌اندازی بدون عیب و نقص
    4-آموزش نیرو‌ها (در صورت نیاز)


نام‌های دیگر قرارداد فروش تجهیزات چیست؟
قرارداد فروش کالا و قرارداد فروش دستگاه