آخرین دوره ها

شخصیت شناسی به روش MBTI (پکیج آموزشی تصویری)

1,380,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره رفتار شناسی بر اساس مدل DISC مقدماتی و پیشرفته

1,280,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SP

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NT

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SJ

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NF

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • پکیجهای آموزشی

فیلتر قیمت

دسته بندی